Viết một đoạn văn nhà văn , trong đó có sử dụng hai câu phủ định (gạch dưới chân câu văn đó)

Hướng dẫn

Nhà văn Ngô Tất Tố sinh năm 1893 mất năm 1954 quê ở làng Lộc Hà (nay thuộc huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội). Ông không đến ngay vời nghề viết như nhiều nhà văn khác. Trước năm 1945, Ngô Tất Tố từng làm nhiều nghề như dạy học, bốc thuốc rồi sau đó mới làm báo, viết văn.

Trong Cách mạng tháng Tám, ông tham gia Uỷ ban Giải phóng xã (Lộc Hà). Năm 1946 ông gia nhập Hội Văn hoá Cứu quốc và lên chiến khu tham gia kháng chiến chống Pháp; từng là Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ , hoạt động ở Sở Thông tin khu XII, tham gia viết các báo: Cứu quốc khu VII, Thông tin khu VII, Tạp chí Văn nghệ, báo Cứu quốc Trung ương… và viết văn. Ông đã là Uỷ viên Ban chấp hành Hội văn nghệ Việt Nam (trong Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ I – 1948). Tác phẩm của Ngô Tất Tố sau này được tập hợp trong tuyển tập: Ngô Tất Tố và tác phẩm, gồm 2 tập, do Nhà Xuất bản ấn hành, 1971 – 1976. Nhà văn đã được nhận hai giải thưởng trong giải thưởng văn nghệ 1949 -1952 của Hội Văn nghệ Việt Nam: Giải ba dịch (Trời hửng, Trước lửa chiến đấu) và giải khuyến khích (vở chèo Nữ chiến sĩ Bùi Thị Phác); Giải thưởng về văn học nghệ thuật (năm 1996).

Xem thêm:  Cảm nhận của anh (chị) về truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

Thu Trang

Topics #giới thiệu #Hồ Chí Minh #Ngô Tất Tố #văn học #Việt Bắc