Đề bài: Viết bài bàn về ý kiến: Biết tự hào về bản thân là điều cần thiết nhưng còn quan trọng hơn.

1. Giải thích ý kiến

Loading...

– Biết tự hào về bản thân là thái độ hãnh diện về cái tốt mà mình có, về những đóng góp của mình cho , biết là cảm thấy hổ thẹn về sự kém cỏi và những lồi lầm của mình trước người khác.

– Nội dung ý kiến: đề cao việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bản thân, hướng đến sự hoàn thiện mình. 

2. Luận bàn ý kiến

– Khẳng định sự cần thiết của việc biết tự hào, biết tự khẳng định mình, giúp bản thân hơn trong cuộc sống và trong công việc, có thêm nghị lực để vươn tới những lớn hơn.

Loading...

– Phê phán thái độ tự cao, tự đại (tự đánh giá mình quá cao, quá lởn mà trở thành hợm hĩnh).

– Khẳng đinh sự cần thiết của việc biết, xấu hổ: giúp có ý thức điều chỉnh hành vi của mình để phù hợp với những chuẩn mực đạo đức; biết xấu hổ còn hơn biết tự hào bởi nó là biểu hiện của ý thức hoàn toàn tự giác, xuất phát từ lương tâm, giúp nâng cao năng lực và hoàn thiện nhân cách.

– Phê phán thái độ tự ti, mặc cảm (tự đánh giá thấp bản thân nên thiếu tự tin).

3. Bài học ý thức và hành động

– Nhận thức sâu sắc những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

– Nghiêm khắc đối với chính mình, không ngừng rèn luyện trau dồi đạo đức, nhân cách.

Thu Huyền
Xem thêm:  Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về lời dạy của đức Phật: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Từ khóa tìm kiếm

  • biết về là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn
  • nghị luận về xấu hổ
Topics #Biết tự hào về bản thân là điều cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn #con người #cuộc sống #nghị luận về tự hào và xấu hổ #tự hào #tự tin #ước mơ #văn nghị luận #xấu hổ #ý thức