Tổng hợp cách viết lại câu mệnh đề quan hệ có ví dụ minh họa

Tổng hợp cách viết lại câu mệnh đề quan hệ có ví dụ minh họa

Cách viết lại câu mệnh đề quan hệ là một kỹ năng quan trọng trong việc sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và linh hoạt. Kỹ năng này giúp chúng ta biểu đạt ý kiến ​​một cách súc tích và tránh lặp lại từ ngữ. Trên hết, việc viết lại câu mệnh đề…