[Tham khảo] Tổng hợp cách viết thư UPU về COVID 19

[Tham khảo] Tổng hợp cách viết thư UPU về COVID 19

Cách viết thư UPU về COVID 19 là một cuộc thi quốc tế được tổ chức hàng năm dành cho học sinh trên toàn thế giới. Cuộc thi nhằm khuyến khích các em học sinh thể hiện tài năng viết lách và khả năng diễn đạt ý kiến về các vấn đề xã hội quan…