Soạn bài: Trả bài làm văn số 3

Hướng dẫn

Trước tiết học này, cần ôn lại cách làm bài . Cần nắm lại được đặc điểm yêu cầu về nội dung và hình thức của đề văn ở Bài viết số 3.

Nghe lời nhận xét của thầy cô giáo trên lớp và ở bài làm, tự đánh giá được những ưu điểm và nhược điểm ở Bài viết số 3 trên cả hai mặt kiến thức và kĩ năng, từ đó nắm vững hơn cách làm bài văn nghị luận văn học.

Theo sự hướng dẫn của cô giáo, học sinh tìm hiểu lại đề, lập dàn ý tóm lược và tự sửa chữa bài viết của mình.

Xem thêm:  Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
Topics #học sinh #văn học #văn nghị luận