Soạn bài: Tổng kết phần Văn

Hướng dẫn

1. Lập bảng thống kê các văn bản Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8.

Chú ý: Chỉ liệt kê các văn bản văn học Việt Nam, loại trừ các văn bản truvện kí, văn học nước ngoài và văn bản nhật dụng.

Các mục ghi vắn tắt, nêu những ý chính. Ví dụ:

Văn bản

Tác giả

Thể loại

Giá trị nội dung chủ yếu

Tức cảnh Pác Bó

Hồ Chí Minh

Thất ngôn tứ tuyệt

Niềm vui của Bác trong cách mạng đầy gian khổ

2. HS tự làm.

Xem thêm:  Phân tích nhân vật cô Tấm trong truyện cổ tích Tấm cám
Topics #cuộc sống #văn học