Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi cho rằng: “Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của mà hãy tự mình làm nên ”. của anh/ chị…

Hướng dẫn

Sườn ý cơ bản:

Cần giải thích được:

– “Quà tặng bất ngờ”: có thể hiểu theo cả nghĩa cụ thể và nghĩa khái quát (vật chất, tinh thần, những , những may mắn…) đến một cách đột ngột, ngẫu nhiên

=> Khuyên cần có thái độ sống chủ động, có và nghị lực, không nên ỷ lại vào hoàn cảnh

– “Quà tặng bất ngờ”: mang lại niềm vui, niềm hào hứng… nhưng không phải lúc nào cũng có.

=> Khi nhận được món quà bất ngờ ấy, nhiều người lại sinh ra ỷ lại, chờ đợi món quà kế tiếp

– Nêu ra một số dẫn chứng cho các luận điểm sau:

+ Phải biết tận dụng và trân trọng quà tặng bất ngờ ấy như thế nào (quà tặng cuộc sống)

+ Phê phán những người quá thụ động, ỷ lại vào người khác, chỉ biết trông chờ những món quà bất ngờ khác mà không tự xây dựng cuộc sống

– Nêu lên bài học, nhận thức của mình

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Tuần 23 - Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh
Topics #bản thân #cơ hội #con người #cuộc sống #suy nghĩ #ý chí