Đề bài:

1 – Tìm và lời dẫn gián tiếp trong truyện “”.

2 – Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn đã cho thành lời dẫn trực tiếp.

3 – Chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn đã cho thành lời dẫn gián tiếp.

Bài làm

1 – a) Lời nói gián tiếp:

– Lời nói của cậu bé thứ nhất: “Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị chó sói đuổi.”

– Lời bàn với nhau của ba cậu bé: “Ba cậu bàn nhau nên nói thế nào để khỏi mắng”

b) Lời nói trực tiếp:

– Lời nói của cậu bé thứ hai: “ Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại”.

– Lời nói của cậu bé thứ ba: “ Theo tớ, tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ”.

2 – Em có thể chuyển lời dẫn từ gián tiếp sang trực tiếp như sau:

Vừa nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước:

– Cụ ơi! Những miếng trầu này ai têm đấy ạ?

Bà lão liền nói:

– Chính tôi têm đấy ạ!

Nghe bà cụ nói vậy, Vua vẫn không tin nhưng nói mãi bà cụ mới thú thật:

– Trầu này do con gái lão têm đấy.

3 – Em có thể chuyển lời dẫn từ trực tiếp sang lời gián tiếp như sau:

“ Bác thợ hỏi Hoè xem cậu có thích làm thợ xây hay không thì cậu nói rất thích.”

Thu Huyền
Xem thêm:  Hãy tả một người thân của em

Từ khóa tìm kiếm

Topics #bố mẹ #lời dẫn gián tiếp #lời dẫn trực tiếp #người ăn xin #Tấm Cám