Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng

Bài làm

Nước ta vốn là nước đi lên từ nông nghiệp, gắn bó lâu đời với nền lúa nước, chính vì vậy mà đất đai của ruộng vườn là quan trọng và thiết thực với đời sống của vô cùng. Ông cha ta có câu "Tấc đất tấc vàng" để chỉ sự quý giá của đất đai đối với đời sống của con người. Câu tục ngữ đã có từ rất lâu đời, từ khi nền nông nghiệp còn hưng thịnh và thịnh trị. Tuy nhiên, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử và cuộc đời, đến xã hội ngày nay, câu tục ngữ vẫn vẹn nguyên giá trị tư tưởng.

“Tấc” là đơn vị đo lường, theo cách tính toán nông vụ của nhân dân ta từ xưa. Từ ngày xưa, nền nông nghiệp phát triển, là cốt cán của nền kinh tế đất nước thì đất đai quan trọng với sản xuất cũng như sinh hoạt của người nông dân vô cùng. Điều đặc biệt ở đây là có một sự so sánh khá thú vị khi nhân dân ta lại lấy tiêu chuẩn "một tấc đất" bình thường để so sánh với "tấc vàng" có giá trị rất lớn. Điều đó chứng tỏ rằng, các cụ ta từ xưa coi trọng đất đai vô cùng và thực sự là cũng đã nhìn nhận ra giá trị sử dụng thực tiễn của đất đai. Câu tục ngữ nói lên giá trị của đất đai đối với cuộc sống của con người, đồng thời có hàm ý sâu xa khuyên nhủ con người cũng cần phải sử dụng đất đai một cách hợp lý để bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tương lai.

Xem thêm:  Phân tích bài “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi

Câu ca các cụ từ xưa dạy chẳng sai điều gì, câu tục ngữ "Tấc đất tấc vàng" cũng đã theo bước nhân dân ta qua biết bao lịch sử và đến tận thời đại bây giờ, nó vẫn mang nguyên giá trị, là một bài học sâu sắc cho nhân dân ta. Có đất mới có nhà ở, mới có cái để mà "an cư lập nghiệp", có đất mới có đồng ruộng nương rẫy để trồng trọt lúa ngô hoa màu cung cấp lương thực thực phẩm cho cuộc sống. Có đất mới trồn được cây để có hoa thơm quả ngọt bốn mùa, có đất để dựng chuồng trại mà chăn nuôi…Có đất là có sự ấm no, có đất để con người , ra thóc lúa cũng là ra bạc vàng.

tac dat tac vang - Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng chọn lọc hay nhất

Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng

Giá trị của đất là đáng quý vô cùng. Có đất là có tất cả, đất làm ra của cải cũng mà của cải cũng có thể quy đổi ra bạc vàng. Chỉ cần con người có ý chí, có , có bàn tay, có khối óc, có sức lao động thì con người ta nhất định có thể làm giàu trên mảnh đất của mình. Không có đất hoang, chỉ có người không biết canh tác lại, đất quý giá vô  cùng, đừng bao giờ bỏ hoang đất đai.

Hơn hết, sử dụng đất đai cũng cần phải có kế hoạch cụ thể, không nên sử dụng một cách bừa bãi, không vứt rác, thuốc trừ sâu, nước bẩn xuống lòng đất, bởi hệ lụy cho sức khỏe của con người là to lớn vô cùng. Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường đất, sử dụng đất đai một cách hợp lý cũng chính là đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Xem thêm:  Tả chú gà trống mà em thích nhất

Câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng nhằm khẳng định giá trị thiết thực của đất đai đối với cuộc sống của con người. Nhận thức được giá trị của đất đai thì con người cũng cần nhận thức được cách sử dụng đất đai một cách hợp lý, bảo vệ đất đai khỏi ô nhiễm môi trường đồng thời có phương án quy hoạch đất đai một cách hợp lý để hướng tới sự phát triển bền vững.

MINH

Topics #con người #cuộc sống #hiện đại #lao động #thời gian #văn minh